Van fictieve persona tot ultieme doelgroep

Van fictieve persona tot ultieme doelgroep


Als consument krijg je iedere dag veel informatie op je afgevuurd waaruit het brein de voor jou relevante informatie filtert; een uitstekende spamfilter kan je het eigenlijk wel noemen. Daarnaast is de concurrentie online hevig. Voor marketeers rest daarom een grote uitdaging om relevant te zijn voor hun doelgroep. Dit maakt het essentieel om erachter te komen wie jouw doelgroep is, maar vooral waar jouw doelgroep behoefte aan heeft.
Vanuit de marketeer blijft het omschrijven van de doelgroep soms oppervlakkig: geslacht, leeftijd, regio, enz. Dit zijn uiteraard belangrijke eigenschappen, maar nog belangrijker is om te weten waar je doelgroep aan denkt, hoort, ziet, voelt, wat frustraties en wensen zijn. Uiteindelijk is het: hoe beter jij je doelgroep kent, hoe makkelijker het is om een succesvolle campagne op te zetten.

Creëer een persona

Een goede manier om je doelgroep te bepalen is om na te denken over een persona. Een persona is een vertegenwoordiger van jouw doelgroep in een persoonsbeschrijving. Creëer een fictief persoon, geef de persoon een naam en denk naast geslacht, leeftijd en regio ook na over karaktereigenschappen, interesses, normen en waarden, hobby’s, soort huishouden, inkomen enz. Ook de data van Facebook kun je hierbij gebruiken. Het kan heel ver gaan, zoals politieke voorkeur, type huis en wat de persoon in het weekend doet. Maar waar het met name om gaat bij het maken van een persona is het achterhalen waar iemand zich mee bezighoudt en waar zijn behoeften liggen. Als je dit soort dingen weet en in detail beschrijft, wordt het gemakkelijker om de juiste mensen op social media te vinden en te bereiken. Uiteindelijk blijft het een fictieve beschrijving, maar het is de bedoeling dat deze persona gaat leven bij jouw bedrijf; fictief, maar zo levensecht mogelijk. Je zult zien dat het zelfs leuk wordt om hierover na te denken. Ook is het mogelijk dat jouw doelgroep uit meerdere persona’s bestaat. Belangrijk is hierbij wel dat de persona’s op verschillende relevante punten van elkaar verschillen.

Fanbase onderzoek

Een persona kan essentieel zijn om een goede online marketingstrategie uit te zetten, je content te kunnen targeten en om je fans met de juiste toon aan te spreken om engagement te creëren. Een persona zal deels gebaseerd zijn op data uit Facebook en deels uit ervaringen die je hebt op gedaan op basis van interacties met de doelgroep. Maar wat als je jouw fictieve persona gaat verifiëren met een onderzoek onder jouw fanbase? Bedenk intelligente vragen waardoor je kunt controleren of jouw bedachte persona klopt. Dit kan gaan over voorkeuren en behoeften; wat zijn hun interesses en behoeften? Welke onderwerpen spreekt hen aan? Wat vinden ze belangrijk? Je kan dit bijvoorbeeld vragen aan de hand van stellingen.

De ultieme doelgroep

Met het onderzoek en de bedachte persona samen kom je tot een ultieme doelgroep die uitstekend past bij jouw merk. Daarmee heb je goed voor ogen wie het precies zijn en wat ze leuk vinden om aan content te zien. Een volgende stap kan zijn om via Facebook advertising look-a-likes te maken van deze doelgroep en ook hen aan het onderzoek te onderwerpen en te toetsen of zij voldoen aan de door jouw voorgeschreven idealen van de bedachte persona. Zo breidt je je ultieme doelgroep verder uit, waarmee je opnieuw look-a-likes kunt maken die steeds sterker en relevanter worden.
Één van de kritische succesfactoren bij het creëren van een succesvolle campagne, is het kennen van je doelgroep. Daarnaast onderstreept dit verhaal het belang van data. Verifieer jouw ervaringen en onderbuikgevoel, want data is immers key!

Wil je jouw doelgroep graag beter leren kennen en zou je graag meer informatie willen over het opstellen van een persona en een onderzoek? Neem gerust contact met mij op. Je kunt mailen naar niki@weconnect.nl.

Deel deze post

Niki Davidse

Community & Insights manager

Niki Davidse

Community & Insights manager